efemerofit [24][234]

Rumex patientia L.

szczaw żółty
Rumex patientia (szczaw żółty)
31.05.2003 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Rumex patientia (szczaw żółty)
Rumex patientia (szczaw żółty)
Rumex patientia (szczaw żółty)
Rumex patientia (szczaw żółty)

cechy charakterystyczne

Bylina, 50-200 cm wysokości. Z licznymi korzeniami bocznymi i słabo rozgałęzioną głową korzeniową.

space

Kwiatostan gęsty. Szypułka kwiatu z widocznym stawem. Wewnętrzny działki okrągło-sercowate, czasem szersze niż dłuższe; z kulistym lub jajowatym guzkiem, zwykle tylko na jednej działce, sięgającym nie dalej jak do połowy działki; rozwija się późno, zwykle dopiero podczas brązowienia okrywy. Niełupki jasnobrązowe.

space

występowanie

Bylina; bardzo rzadka; zdziczała z dawnych upraw. W ciepłych rejonach, na stanowiskach ruderalnych, terenach kolejowych, przydrożach, przy ciekach wodnych.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw. (introdukcja), XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych