takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex conglomeratus Murray

szczaw skupiony
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
XL
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)

cechy charakterystyczne

Bylina 30-80(100) cm wysokości, z licznymi korzeniami przybyszowymi. Zwykle rozgałęziona już od podstawy.

space

Listki znajdują się w obrębie prawie całego kwiatostanu, przy każdym pseudookółku; rzadko brak ich w górnej 1/4-1/3 kwiatostanu, drobne, kędzierzawe.

space

Wewnętrzne listki okrywy wydłużone jajowate, 2.5-3.2 mm długości i 1-1.7 mm szerokości; całobrzegie lub z parą nieznacznych ząbków; nieco szersze od niełupki. Guzki zwykle na wszystkich listkach. Guzek bardzo znaczny, szerokości listka okrywy i zakrywający go niemal w całości.

space

Kwitnie czerwiec/lipiec-sierpień(wrzesień).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Wilgotne zarośla, łąki, rowy, brzegi wód, wilgotne tereny ruderalne. Na glebach ciężkich, zasobnych, mniej lub bardziej wilgotnych.