atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron viscosum Torr. [🔉 ro·do·den·dron *]

Rhododendron viscosum
06.2008, OB PAN (Powsin); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Rhododendron viscosum
Rhododendron viscosum
XL
Rhododendron viscosum

właściwości i zastosowanie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140607.5.js - Rhododendron viscosum; Botanická zahrada Liberec
140607-5
leg. Jacek Soboń
/Botanická zahrada Liberec/ #2