atlas-roslin.pl

Cynodontium fallax Limpr. [🔉 ci·no·don·ti·um *]

różnoząb zwodniczy
Cynodontium Cynodontium Cynodontium CynodontiumCynodontiumróżnoząb smukły (Cynodontium graciliescens)różnoząb Bruntona (Cynodontium bruntonii)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.161 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.