⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lemnaceae (rzęsowate)]
  
listki zanurzone (wynurzone tylko w czasie kwitnienia), prześwitujące (↓nie)
Lemna trisulca e 1
Lemna trisulca e 1
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· podługowato-lancetowate lub rombowate, 4-10(15)mm długości, u szczytu na brzegu piłkowane, zwężone w ogonek; z dość długimi trzonkami, zwykle kilka pokoleń liści, w liczbie 3-50, łańcuchowato połączonych względem siebie na krzyż.
Lemna trisulca (rzęsa trójrowkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
listki pływające po powierzchni, okrągławe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
· pojedynczo lub w grupach po kilka.
  
    
spodnia strona zwykle wypukła; komórki miękiszu powietrznego ponad 0.3mm średnicy
Lemna gibba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Jeśli spodnia strona przebarwia się na czerwono to poczynając od brzegu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Lemna gibba (rzęsa garbata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
      
listki zawsze płaskie; komórki miękiszu powietrznego przeważnie poniżej 0.3mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Komórki miękiszu powietrznego (widoczne pod lupą jako prześwitujące przestworki) przeważnie poniżej 0.3mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
      
        
listki 1-3(4)mm długości, symetryczne, na brzegu bardzo cienkie, z jednym niewyraźnym nerwem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wy ...
· ich brzeg na na całym obwodzie bardzo cienki;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
Lemna minuta
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek obcego pochodzenia, sporadycznie spotykany.
        
        
listki (1)2-5(6)mm długości, niesymetryczne, brzeg ±nieścieniony; z 3(5) nerwami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· ich brzeg na na całym obwodzie ±nieścieniony lub tylko w części cienki;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
        
          
jasnozielone, rzadko czerwieniejące; turionów brak (↓nie)
Lemna minor
Lemna minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· rzadko czerwieniejące i jeśli tak to częściej jesienią, w formie punktów i plam na górnej powierzchni, rzadko całe, pigmentacja wyraźniejsza u egzemplarzy zielnikowych; spodem zwykle tylko zielone, wyjątkowo nieco zaczerwienione i wtedy w okolicy nasady korzonka i zawsze mniej wyraźne niż na górnej powierzchni;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diag ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Lemna minor (rzęsa drobna)
wystepowanie
rzęsa mniejsza · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
ciemnozielona, czerwieniejąca; tworzy turiony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· górna powierzchnia prawie zawsze czerwieniejąca, cała lub purpurowymi do prawie fioletowych plam w pobliżu wierzchołka i nad nasadą korzonka; czerwieniejąca i na spodniej spodzie listka i tam wyraźniej zaczerwieniona niż na górnej;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
Lemna turionifera (rzęsa turionowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej