Veronica arvensis siewka

rozwój przetacznika polnego
na stronie — opis · znaleziska