atlas-roslin.pl

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier pędzelkowaty, włosienicznik pędzelkowaty
Batrachium penicillatum Dumort. [🔉 ba·tra·chi·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
wystepowanie
Ranunculus fluitans · jaskier rzeczny
włosienicznik rzeczny
Batrachium fluitans
491 [24]
ochrona częściowa (2.209)
×
wystepowanie
Ranunculus peltatus · jaskier tarczowaty
włosienicznik tarczowaty
Batrachium floribundum · Batrachium peltatum · Batrachium rhipiphyllum · Ranunculus peltatus · Ranunculus petiveri
491 [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
04.08.2010, Oldrzychowice Kłodzkie; copyright © by Zygmunt Dajdok

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Batrachium (włosienicznik)kl 879kl 884
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
Bylina. Łodygi do 3 m długości, pojedynczo rozgałęzione; nagie.

Występują oba typy liści: zawsze są nitkowate i zwykle pływające blaszkowe. Liście nitkowate równie długie lub dłuższe jak przynależne do nich międzywęźle, podzielone 3-5× trójdzielne, czasem widlasto. Liście pływające podzielone nie dalej jak do 2/3, zwykle na 5 klap, odcinki karbowane lub ząbkowane.

Dno kwiatowe gęsto owłosione. Wały miodnikowe okrągłe do gruszkowatych.

Kwitnienie (kwiecień)czerwiec-sierpień.Bylina. Łodygi do 3 m długości, pojedynczo rozgałęzione; nagie.

space

Dno kwiatowe gęsto owłosione. Wały miodnikowe okrągłe do gruszkowatych.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.225 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.

Allotetraploid powstały ze skrzyżowania włosienicznika rzecznego (Ranunculus fluitans) i włosienicznika tarczowatego (Ranunculus peltatus) bardzo zbliżony do jaskra szkockiego (Ranunculus ×kelchoensis) od którego odróżnienie po cechach morfologicznych często jest niemożliwe.Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Ranunculus ×kelchoensis · jaskier szkocki

włosienicznik szkocki
Ranunculus fluitans × peltatus
491 [24]
wystepowanie
o mapie
Mieszaniec włosienicznika rzecznego (Ranunculus fluitans) i włosienicznika tarczowatego (Ranunculus peltatus) bardzo zbliżony do jaskra pędzelkowatego (Ranunculus penicillatus) od którego odróżnienie po cechach morfologicznych często jest niemożliwe.Mieszaniec włosienicznika rzecznego (Ranunculus fluitans) i włosienicznika tarczowatego (Ranunculus peltatus) bardzo zbliżony do jaskra pędzelkowatego (Ranunculus penicillatus) od którego odróżnienie po cechach morfologicznych często jest niemożliwe.