atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.225); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier pędzelkowaty, włosienicznik pędzelkowaty
Batrachium penicillatum Dumort.
wystepowanie
Ranunculus fluitans · jaskier rzeczny
włosienicznik rzeczny
Batrachium fluitans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.209)
×
wystepowanie
Ranunculus peltatus · jaskier tarczowaty
włosienicznik tarczowaty
Batrachium floribundum · Batrachium peltatum · Batrachium rhipiphyllum · Ranunculus peltatus · Ranunculus petiveri
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
04.08.2010, Oldrzychowice Kłodzkie; copyright © by Zygmunt Dajdok

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Batrachium (włosienicznik)kl 879kl 884
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
Bylina. Łodygi do 3 m długości, pojedynczo rozgałęzione; nagie.

space

Dno kwiatowe gęsto owłosione. Wały miodnikowe okrągłe do gruszkowatych.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.225 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Ranunculus ×kelchoensis · jaskier szkocki

włosienicznik szkocki
Ranunculus fluitans × peltatus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Mieszaniec włosienicznika rzecznego (Ranunculus fluitans) i włosienicznika tarczowatego (Ranunculus peltatus) bardzo zbliżony do jaskra pędzelkowatego (Ranunculus penicillatus) od którego odróżnienie po cechach morfologicznych często jest niemożliwe.