atlas-roslin.pl

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier pędzelkowaty, włosienicznik pędzelkowaty
Batrachium penicillatum Dumort. [🔉 ba·tra·chi·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
Bylina. Łodygi do 3m długości, pojedynczo rozgałęzione; nagie.

space

Dno kwiatowe gęsto owłosione. Wały miodnikowe okrągłe do gruszkowatych.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.225 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Ranunculus ×kelchoensis S.D. Webster
jaskier szkocki

włosienicznik szkocki · Ranunculus fluitans × peltatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Ranunculus fluitans × peltatus
wystepowanie - Ranunculus ×kelchoensis (jaskier szkocki)
Mieszaniec włosienicznika rzecznego (Ranunculus fluitans) i włosienicznika tarczowatego (Ranunculus peltatus) bardzo zbliżony do jaskra pędzelkowatego (Ranunculus penicillatus) od którego odróżnienie po cechach morfologicznych często jest niemożliwe.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji