antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Rosa foetida Herrm.

róża żółta
na stronie — występowanie
Rosa foetida (róża żółta)
cv. Persiana; 17.07.2011 copyright © by Jacek Soboń
Rosa foetida (róża żółta)
cv. Persiana
Rosa foetida (róża żółta)
cv. Persiana
Rosa foetida (róża żółta)
cv. Persiana

występowanie

Rzadko uprawiana i dziczejąca; gatunek wyjściowy dla pełnokwiatowych odmian i mieszańców róż herbatnich.

Krzew.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa [czas przybycia na teren Polski: 1817r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych