atlas-roslin.pl
efemerofit [24][234]

Anthemis austriaca Jacq.

rumian austriacki
Anthemis Anthemis Anthemis AnthemisAnthemisAnthemis altissimarumian dwubarwny (Anthemis mixta)