efemerofit [24][234]

Reseda inodora Rchb.

na stronie — występowanie