atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone

rozplenica purpurowa
Pennisetum purpureum Schumach.
Cenchrus purpureus (rozplenica purpurowa)
02.10.2016, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Cenchrus purpureus (rozplenica purpurowa)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20161002.1.js - Cenchrus purpureus (rozplenica purpurowa); Wleń
161002-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń/
/cv. Vertigo/ #2