atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Cardamine parviflora L.

rzeżucha drobnokwiatowa
Cardamine Cardamine Cardamine CardamineCardaminerzeżucha niecierpkowa (Cardamine impatiens)rzeżucha rezedolistna (Cardamine resedifolia)
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
15.05.2011, Borowa Oleśnicka; copyright © by Zygmunt Dajdok
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
Cardamine parviflora (rzeżucha drobnokwiatowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cardamine (rzeżucha)kl 927

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Miejsca wilgotne, głównie na południowym-zachodzie.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.