atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rosa sericea Lindl. [🔉 ro·sa sē·ri·ce·a]

róża czteropłatkowa
Rosa sericea (róża czteropłatkowa)
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Rosa sericea (róża czteropłatkowa)
Rosa sericea (róża czteropłatkowa)
cv. Pteracantha
Rosa sericea (róża czteropłatkowa)
Rosa sericea (róża czteropłatkowa)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Rosa sericea (róża czteropłatkowa)
🌱
krzewy liściaste • liście opadają na zimę
🌺 ozdobne kwiaty • ozdobna kora

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.3.js - Rosa sericea (róża czteropłatkowa); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-3
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2
znalezisko 20220518.106.22 - Rosa sericea (róża czteropłatkowa); Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-106
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/
/var. pteracantha/ #7

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Rosa sericea Lindl. [🔉 ro·sa sē·ri·ce·a](pl) róża czteropłatkowa
(lat.) sēriceus, -a, -um; sericatus adj.
1) jedwabny; 2) pochodzący do Serów (w starożytności tak określano lud z północnych Chin, początku szlaku jedwabnego); sericatus - okryty jedwabiem; także w wyrazach złożonych jak seric-anthus "jedwabistokwiatowy", serico-neura "o jedwabistych nerwach"

mieszaniec Rosa sericea Lindl.

Rosa ×pteragonis
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Rosa hugonis
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]