atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rosa sericea Lindl.

róża czteropłatkowa
Rosa sericea (róża czteropłatkowa)
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Rosa sericea (róża czteropłatkowa)
cv. Pteracantha
Rosa sericea (róża czteropłatkowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.3.js - Rosa sericea (róża czteropłatkowa); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-3
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2