atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potamogeton ×subobtusus Hagstr. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica tępawa
Potamogeton alpinus Balb. × P. nodosus Poir.
Potamogeton - szerokolistne Potamogeton - szerokolistne Potamogeton - szerokolis… Potamogeton - szer…Potamogeton - szerokolistnerdestnica trawiasta (Potamogeton gramineus)rdestnica oliwkowa (Potamogeton ×olivaceus)
wystepowanie
Potamogeton alpinus · rdestnica alpejska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
×
wystepowanie
Potamogeton nodosus · rdestnica nawodna
Potamogeton fluitans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
Potamogeton ×subobtusus (rdestnica tępawa)
forma o pływających i zanurzonych liściach; 25.07.2008 copyright © by Piotr Osyczka
Potamogeton ×subobtusus (rdestnica tępawa)
forma o zanurzonych liściach
Takson pochodzenia mieszańcowego, mieszaniec rdestnicy alpejskiej (Potamogeton alpinus) i rdestnicy nadwodnej (Potamogeton nodosus), opisany z terenu Polski (rz. Rospuda, Suwalszczyzna) w 2009 roku (Zalewska-Gałosz J. i wsp., Preslia 81: 281–292, 2009) (http://www.ibot.cas.cz/preslia). Jest to pierwsze stanowisko tego taksonu w Europie. Wcześniej był podawany jedynie z terenu USA (w 1916 r.). [uwaga Jerzego Kruka]