takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Potamogeton ×subobtusus Hagstr.

Potamogeton alpinus Balb. × P. nodosus Poir.
Potamogeton ×subobtusus
forma o pływających i zanurzonych liściach; 25.07.2008 copyright © by Piotr Osyczka
Potamogeton ×subobtusus
forma o zanurzonych liściach

uwaga

wystepowanie
o mapie występowania
Takson pochodzenia mieszańcowego opisany z terenu Polski (rz. Rospuda, Suwalszczyzna) w 2009 roku (Zalewska-Gałosz J. i wsp., Preslia 81: 281–292, 2009) (http://www.ibot.cas.cz/preslia). Jest to pierwsze stanowisko tego taksonu w Europie. Wcześniej był podawany jedynie z terenu USA (w 1916 r.). [uwaga Jerzego Kruka]