atlas-roslin.pl

Potamogeton ×subobtusus Hagstr. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica tępawa
Potamogeton alpinus Balb. × P. nodosus Poir. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton ×subobtusus (rdestnica tępawa)
forma o pływających i zanurzonych liściach
Potamogeton ×subobtusus (rdestnica tępawa)
forma o zanurzonych liściach

uwaga

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Potamogeton ×subobtusus (rdestnica tępawa)
Takson pochodzenia mieszańcowego, mieszaniec rdestnicy alpejskiej (Potamogeton alpinus) i rdestnicy nadwodnej (Potamogeton nodosus), opisany z terenu Polski (rz. Rospuda, Suwalszczyzna) w 2009 roku (Zalewska-Gałosz J. i wsp., Preslia 81: 281–292, 2009) (http://www.ibot.cas.cz/preslia). Jest to pierwsze stanowisko tego taksonu w Europie. Wcześniej był podawany jedynie z terenu USA (w 1916 r.). [uwaga Jerzego Kruka]

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Zalewska-Gałosz J. et al., 2009 — The first european record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data [256]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji