Cynodontium graciliescens (F.Weber et D.Mohr) Schimp.

różnoząb smukły
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.160 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.