atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron telmateium Balf. f. et W.W. Sm. [🔉 ro·do·den·dron *]

różanecznik bagienny
Rhododendron drumonium Balf. f. et Kingdon-Ward