atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Potamogeton polygonifolius Pourr. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica podługowata
Potamogeton oblongus Viv.
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
05.06.2008, Dolny Śląsk; copyright © by Zygmunt Dajdok
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
XL
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Gatunek ten został odnaleziony ostatnio na kilku historycznych oraz nowych stanowiskach w Borach Dolnośląskich. Więcej na ten temat w artykule aut. J. Zalewska-Gałosz, A. Nowak, Z. Dajdok, ‘Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe’, Journal for Nature Conservation, w druku. [uwaga Jerzego Kruka]

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200806.2.jkr - Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata); okolice Stawu Palmowego (Bory Dolnośląskie)
200806-2
leg. Jerzy Kruk
/okolice Stawu Palmowego (Bory Dolnośląskie)/ #5