atlas-roslin.pl

Potamogeton polygonifolius Pourr. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica podługowata
Potamogeton oblongus Viv. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
XL
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Gatunek ten został odnaleziony ostatnio na kilku historycznych oraz nowych stanowiskach w Borach Dolnośląskich. Więcej na ten temat w artykule aut. J. Zalewska-Gałosz, A. Nowak, Z. Dajdok, ‘Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe’, Journal for Nature Conservation, w druku. [uwaga Jerzego Kruka]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#5
jkr.200806-2
leg. Jerzy Kruk
/okolice Stawu Palmowego (Bory Dolnośląskie)/

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Potamogeton polygonifolius Pourr. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]Potamogeton oblongus Viv. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *](pl) rdestnica podługowata
oblongus, -a, -um; oblongtus, -a, -um (lat., adj.) — tj. wydłużony (zdecydowanie dłuższy niż szerszy); w botanice precyzyjniej - patrz artykuł słownika: podługowaty;
· późnołacińska forma to longatus → oblongatus
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji