takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus scissus W. C. R. WATSON

jeżyna rozcięta
Rubus fissus auct. non Lindl.
na stronie — występowanie