takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rorippa ×prostrata (J. P. Bergeret) Schinz et Thell.

rzepicha lirowata
Rorippa ×anceps (Wahlb.) Rchb. · Rorippa amphibia × sylvestris