takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rorippa ×prostrata (J. P. Bergeret) Schinz et Thell.

rzepicha lirowata
Rorippa ×anceps (Wahlb.) Rchb. · Rorippa amphibia × sylvestris
Rorippa ×prostrata (rzepicha lirowata)
03.06.2011, Kol. Wieska, gm. jabłonna Lacka, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Rorippa ×prostrata (rzepicha lirowata)
Rorippa ×prostrata (rzepicha lirowata)