takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus constrictus P. J. Müll. et LEFČVRE

jeżyna Westa
Rubus vestii Focke