atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Ranunculus sardous Crantz [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier sardyński, jaskier łagodny
Ranunculus Ranunculus Ranunculus RanunculusRanunculusjaskier karłowaty (Ranunculus pygmaeus)jaskier gajowy typowy (Ranunculus serpens ssp. nemorosus)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
12.05.2012, ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Ranunculus (jaskier)kl 613
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Rośliny jednoroczne lub dwuletnie; bez rozłogów. Łodygi w nasadzie nie są cebulowato zgrubiałe, 10 – 40 (50) cm wysokości; w dole gęsto ±odstająco owłosione białymi włoskami do 1 mm długości.

space

Kwitnienie maj – wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
XL
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
Wilgotne pola, przydroża, wilgotne pastwiska, trawniki, brzegi rowów, mokradła. Przeważnie na glebach piaszczysto-gliniastych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120512.1.pkob - Ranunculus sardous (jaskier sardyński); ok. Górzyna, woj. lubuskie
120512-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #13
znalezisko 20110610.1.pkob - Ranunculus sardous (jaskier sardyński); pola w ok. Górzyna, woj. lubuskie
110610-1
leg. Piotr Kobierski
/pola w ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #12