atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Ceratophyllum platyacanthum Cham. [🔉 ce·ra·to·fyl·lum *]

rogatek skrzydełkowaty, rogatek płaskokolcowy
Ceratophyllum demersum L. ssp. platyacanthum (Cham.) Nyman
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
copyright © by Jerzy Kruk XL
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
XL
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Ceratophyllum (rogatek)kl 7009
Od pospolitego rogatka sztywnego (Ceratophyllum demersum) rożni się tylko oskrzydlonymi i spłaszczonymi kolcami.
Roślina wodna; ciemnozielona. Pędy unoszą się w toni wodnej, mogą się zakorzeniać; nieregularnie rozgałęziające się, (40) 60 – 150 (330) cm długości.

space

Owoce jajowate, oskrzydlone, szyjka słupka przekształcona w równie długi lub do 2.5×dłuższy kolec; u nasady owocu dwa kolce; kolce w nasadzie rozszerzone, spłaszczone, na nich rozpięte obustronne oskrzydlenie, skrzydełka nierówno ząbkowane.

space

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
Bardzo rzadko. Wody stojące, rzadko w wolno płynących, mezo- i eutroficzne, żyzne, umiarkowanie alkaliczne, z organicznym podłożem, na głębokości 40 – 200 cm.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.KRAM110397.jkr - Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
KRAM110397
leg. Jerzy Kruk #4