atlas-roslin.pl

Ranunculales

jaskrowce
Ranales

opis

Rośliny zielne, rzadziej pnącza lub (nie w naszej florze) krzewy albo niewysokie drzewa. Rząd jaskrowców liczy ponad trzy tysiące gatunków.

space

Kwiaty o prymitywnych cechach budowy, np. o wydłużonym dnie kwiatowym, z licznymi słupkami, często ustawionymi skrętolegle - tak jak w rodzinie magnoliowate (Magnoliaceae).

space

Listki okwiatu zwykle w jednym lub dwóch okółkach, najczęściej niezróżnicowane na kielich i koronę (np. w rodzaju sasanka (Pulsatilla)), rzadziej zróżnicowane (np. w rodzaju jaskier (Ranunculus)), płatki zawsze wolne (niezrośnięte).

space

Pręciki liczne zawsze zróżnicowane na nitkę pręcika i pylnik. Zwykle liczne w kwiecie i często umieszczone skrętolegle.

Owocem jest zwykle mieszek, rzadziej jednonasienne orzeszki lub jagody.

wieloowockowce – Polycarpicae

W starych systemach klasyfikacji rząd jaskrowców (Ranunculales) wraz z rzędem magnoliowców (Magnoliales) i Paeoniales był włączony do rzędu Polycarpicae. O takim ujęciu decydowały wspólne prymitywne cechy budowy - w szczególności liczne, słupki górne spiralnie rozmieszczone na dnie kwiatowym.

rodziny z gatunkami należacymi do flory Polski

Najliczniejsza w gatunki (2/3 całości) rodzina w rzędzie jaskrowce (Ranunculales). Kilkadziesiąt gatunków jaskrowatych wchodzi w skład flory Polski. W uprawie znajdują się liczne rośliny ozdobne należące do tej rodziny.
Rodzina berberysowatych liczy około 650 gatunków, przeważnie są to rośliny drzewiaste. W Polskiej florze znajduje się tylko jeden gatunek z tej rodzny - berberys zwyczajny (Berberis vulgaris). Oprócz tego uprawianych jest przynajmniej kilkanaście krzewów ozdobnych w licznych odmianach.

rodziny z poza flory polskiej, wyłącznie z uprawianymi ozdobnymi gatunkami

Rodzina z rzędu jaskrowców bogata w gatunki (ponad 400) ale bez przedstawicieli we florze Polski. Jej przedstawiciele mają pędy zdrewniałe (drzewa, krzewy, liany) i rośną głównie w tropikach.

Menispermum dauricum · miesięcznik dahurski

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
kolor liści
liście
miesięcznik dahurski (Menispermum dauricum)

Cocculus carolinus · rybitrut karoliński

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
rybitrut karoliński (Cocculus carolinus)

rodzina: garbownikowate (Coriariaceae)

Coriaria japonica · garbownik japoński

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
garbownik japoński (Coriaria japonica)

Decaisnea fargesii · palecznik chiński

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
palecznik chiński (Decaisnea fargesii)