atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Centaurea ruthenica Lam. [🔉 cen·ta͡u·re·a *]

chaber ruski
Rhaponticoides ruthenica (Lam.) M.V. Agab. et Greuter
Centaurea ruthenica (chaber ruski)
06.2006, OB Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski
Centaurea ruthenica (chaber ruski)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Centaurea ruthenica (chaber ruski)
🌱
ogród naturalistyczny
wysokość: 1.2 – 1.5 m
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060600.14.pk - Centaurea ruthenica (chaber ruski); OB Warszawa
060600-14
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/ #2