atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rosa davidii Crép. [🔉 ro·sa *]

róża Davida
Rosa davidii (róża Davida)
08.06.2012, Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach; copyright © by Jacek Soboń
Rosa davidii (róża Davida)
Rosa davidii (róża Davida)
Rosa davidii (róża Davida)
Rosa davidii (róża Davida)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Rosa davidii (róża Davida)
🌱
🌺 ozdobne kwiaty

wymagania i uprawa

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Rosa davidii Crép. [🔉 ro·sa *](pl) róża Davida
(nazwa osobowa) davidii, davidiana
epitet upamiętniający Jean'a Armanda Davida (1826-1900), francuskiego księdza i botanika; w okresie 12-letniego pobytu w Chinach zgromadził olbrzymie zbiory botaniczne