atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ranunculus gramineus L. [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier trawiasty
Ranunculaceae Ranunculaceae Ranunculaceae RanunculaceaeRanunculaceaejaskier tojadolistny (Ranunculus aconitifolius)Xanthorhiza simplicissima
Ranunculus gramineus (jaskier trawiasty)
11.05.2011, Szczeglacin (Podlasie); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Ranunculus gramineus (jaskier trawiasty)
Ranunculus gramineus (jaskier trawiasty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.54.js - Ranunculus gramineus (jaskier trawiasty); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-54
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1