⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae - bez włosków rozgałęzionych, kwiaty nie żółte]
  
nasiona o drobnej siatkowatej skulpturze, o ponad 100 polach z każdej strony nasienia (↓nie)
Nasturtium microphyllum
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
nasiono, widoczne jest więcej niż 50 pól (areoli) na jednej stronie
Nasturtium microphyllum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· łuszczyny na szypułkach dł. 15-25mm, (dłuższe niż u rukwi wodnej), długości 16-25mm i średnicy 1.3-1.8mm, (dłuższe i węższe niż u rukwi wodnej (Nasturtium officinale))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  
  
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
porównanie nasion: rukiew wodna (Nasturtium officinale) (z lewej) i rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum) (z prawej), widoczna różnica w wielkości i ilości pól na ich powierzchni
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· łuszczyny na szypułkach długości 7-12mm; łuszczyny długości 11-19mm i szerokości 1.9-2.7mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony