atlas-roslin.pl

Nasturtium [🔉 nas·tur·ti·um]

rukiew
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nienasiona o drobnej siatkowatej skulpturze, o ponad 100 polach z każdej strony nasienia
Nasturtium microphyllum
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
nasiono, widoczne jest więcej niż 50 pól (areoli) na jednej stronie
Nasturtium microphyllum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· łuszczyny na szypułkach dł. 15-25 mm, (dłuższe niż u rukwi wodnej), długości 16-25 mm i średnicy 1.3-1.8 mm, (dłuższe i węższe niż u rukwi wodnej (Nasturtium officinale))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. (rukiew drobnolistna)
wystepowanie - Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit[491]
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
porównanie nasion: rukiew wodna (Nasturtium officinale) (z lewej) i rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum) (z prawej), widoczna różnica w wielkości i ilości pól na ich powierzchni
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· łuszczyny na szypułkach długości 7-12 mm; łuszczyny długości 11-19 mm i szerokości 1.9-2.7mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Nasturtium officinale R. Br. (rukiew wodna)
wystepowanie - Nasturtium officinale (rukiew wodna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.89 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.187 [16.4II]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.189+177k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.166 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.35+102 [86.4]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.345 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.207 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.556 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2001 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169]
 • Czarna A. Morozowska M., 2013 — Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum w Polsce [270]
 • Czarna A. Morozowska M., 2011 — Występowanie rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. w Wielkopolsce [271]
 • Kruk J., Szymańska R., 2009 — Rukiew drobnolistna Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. – nowe stanowiska w okolicach Krakowa [272]
 • Czarna A., Mrozowska M., Jędrzejczyk I., 2013 — Occurrence of onerow yellowcress Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. in the Ilanka River (Lubusz Land) [286]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji