atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]

Brassica rapa L. [🔉 bras·si·ka *]

kapusta właściwa, rzepa właściwa
Brassica campestris L.
Brassica Brassica Brassica BrassicaBrassicakapusta czarna (Brassica nigra)kapusta warzywna (Brassica oleracea)