atlas-roslin.pl

Ptilidium ciliare (L.) Hampe

rzęsiak pospolity
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
09.09.2012, ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
XL
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
XL
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
komórki listka, zgrubienia kątowe
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Ptilidium (rzęsiak)kl 10133
Łodyżki dość duże (15) 20 – 60 mm długości i 1.5 – 3 mm szerokości.

Listki rozcięte do 0.4 – 0.5 [1/3 – 1/2 (2/3)] swojej długości na 4 – 5 (6) płatów; nasada najszerszego płata szerokości (11) 15 – 25 (33) komórek, szersza w nasadzie od długości brzeżnych rzęsek.

Komórki rzęsek na płatach listków stosunkowo krótkie, krótsze od komórek rzęsek na amfigastriach.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.22 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
XL
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)
XL
Gatunek naziemny (epigeiczny), acydofilny; w ściółce borów sosnowych suchych i świeżych; w górach w murawowych siedliskach kwaśnych, w mszystych poduchach na skałach; częściej w zachodniej połowie Polski.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120909.1.pkob - Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity); ok. Górzyna, woj. lubuskie
120909-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #4
znalezisko 00010000.142.jmak - Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity); Karsin, pomorskie
142
leg. Jarosław Makowski
/Karsin, pomorskie/ #4
znalezisko 20200216.3.20 - Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity); Katowice, Las Murckowski
200216-3
leg. Marek Snowarski
/Katowice, Las Murckowski/ #21