atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rudbeckia maxima Nutt.

Rudbeckia Rudbeckia Rudbeckia RudbeckiaRudbeckiarudbekia naga (Rudbeckia laciniata)rudbekia zachodnia (Rudbeckia occidentalis)