atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Petrosedum ochroleucum (Chaix) Niederle

rozchodnik żółtawy
Sedum ochroleucum Chaix
Petrosedum ochroleucum (rozchodnik żółtawy)
14.05.2022, Ogród Botaniczny w Krakowie; copyright © by Marek Snowarski
Petrosedum ochroleucum (rozchodnik żółtawy)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220514.7.22 - Petrosedum ochroleucum (rozchodnik żółtawy); Ogród Botaniczny w Krakowie
220514-7
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Krakowie/ #2