atlas-roslin.pl

Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth [🔉 ce·ra·to·ce·fa·la]

jaskierek podolski
Ceratocephalus orthoceras DC. [🔉 ce·ra·to·ce·fa·lus] · Ranunculus testiculatus Crantz [🔉 ra·nun·ku·lus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ceratocephala testiculata (jaskierek podolski)
Ceratocephala testiculata (jaskierek podolski)
Ceratocephala testiculata (jaskierek podolski)
Ceratocephala testiculata (jaskierek podolski)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Ranunculaceae (jaskrowate)kl 7127
Roślina jednoroczna, drobna, 2-6(10)cm wysokości.

space

Płatki bez miodników.

space

Kwitnienie kwiecień-maj.

występowanie

Efemerofit. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ceratocephala testiculata (jaskierek podolski)
Gatunek z Europy środkowej i południowo-wschodniej, u nas dawniej zawleczony koło Opatowa k. Sandomierza.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• niezadomowiony
• efemerofit
• Pochodzenie: Europa środkowa i wschodnia
• Czas przybycia na teren Polski: XXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
  • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. [16.4II]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 [86.10]
  • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 [85.7]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji