Chenopodium album siewka

rozwój komosy białej
na stronie — opis · znaleziska