atlas-roslin.pl

Woodsia [🔉 łud·si·a]

rozrzutka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Byliny. Liście płonne i płodne takie same. Kupki okrągłe, położone blisko siebie i przy brzegu listków. Zawijki głęboko rozcięte-postrzępione, przytwierdzone w nasadzie kupek.

Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
rozrzutka brunatna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · ochrona ścisła (1.140); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej · Czerwonej Lista 2016[311] — CR – krytycznie zagrożony · Czerwona Księga — CR – krytycznie zagrożony[169.14]
rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis)
Woodsia ilvensis
wystepowanie - Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
3D
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
liść
Oś liścia i jego spodnia strona gęsto pokryta łuskami i włóknami (nie chodzi o postrzępione zawijki); bez gruczołków. Ogonek liściowy i oś liścia czerwonobrązowe.

space

Obecnie występuje jedynie na górze Wdżar (Gorce). Suche skalne stanowiska, na podłożu bezwapiennym.

Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray
rozrzutka alpejska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · Czerwonej Lista 2016[311] — CR – krytycznie zagrożony · Czerwona Księga — CR – krytycznie zagrożony[169.14]
rozrzutka alpejska (Woodsia alpina)
Woodsia alpina
wystepowanie - Woodsia alpina (rozrzutka alpejska)
Oś liścia i jego spodnia strona z rozproszonymi łuskami i włóknami, rzadziej nagie; bez gruczołków. Ogonek liściowy i oś liścia czerwonobrązowe do czarniawych.

space

Bardzo rzadko w Sudetach i Tatrach. Ocienione, pokryte mchem skały bezwapienne.

Woodsia pulchella Bertol.
rozrzutka nadobna

Woodsia glabella R.Br. ssp. pulchella (Bertol.) A. et D. Löve · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · Czerwonej Lista 2016[311] — CR – krytycznie zagrożony
rozrzutka nadobna (Woodsia pulchella)
Woodsia pulchella
wystepowanie - Woodsia pulchella (rozrzutka nadobna)
Woodsia pulchella (rozrzutka nadobna)
3D
Oś liścia i listki z nielicznymi białymi, wielokomórkowymi włoskami i jednokomórkowymi gruczołkami, bez łusek.

space

Nowy gatunek dla flory Polski i Karpat Zachodnich; znaleziony w Tatrach, na Giewoncie. Występuje głównie w Alpach; rośnie na skałach zawierających wapń, wśród mchów.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.259 [71.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.25 [150.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.128 [40]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.19 [85.1]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.76 [86.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.13 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji