takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rodgersia henrici (Franch.) Franch.

rodgersia Henriciego
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 70-100 cm · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · cień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · żyzność · podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·