atlas-roslin.pl

Ranunculus [🔉 ra·nun·ku·lus]

jaskier
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ranunculaceae Ranunculaceae Ranunculaceae RanunculaceaeRanunculaceae🔑sasanka (Pulsatilla)jaskierek podolski (Ceratocephala testiculata)
  
↓nie(z) rośliny wodne, kwiaty białe
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus trichophyllus (jaskier skąpopręcikowy)
Ranunculus aquatilis s.l. (jaskier wodny s.l.)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
  
↑nie (z) rośliny lądowe lub błotne, kwiaty żółte (białe tylko u górskich)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółte (jeśli białe to rośliny górskie).
  
    
↓nie(z) kwiaty białe lub różowe, rośliny górskie
    
      
↓nie(z) kielich z zewnątrz silnie owłosiony
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
  Gatunek wysokogórski, od piętra kosodrzewiny po turnie. U nas w Tatrach. Na skałach, w szczelinach skalnych, piargach niewapiennych.
      
      
↑nie (z) kielich z zewnątrz nagi
      
        
↓nie(z) rośliny niskie
Ranunculus alpestris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Roślina górska, od piętra reglowego po turnie, najczęściej w kosodrzewinie i w piętrze alpejskim. Skały, szczeliny skalne, murawki, na wapieniu.
        
        
↑nie (z) rośliny wysokie
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunek częsty na pogórzu po wyższe położenia górskie. Wilgotne łąki, zarośla, obrzeża lasów, trawiaste miejsca przy potokach.
        
    
↑nie (z) kwiaty żółte, rośliny nizinne i górskie
    
      
↓nie(z) liście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Tutaj też rodzaj Ficaria (ziarnopłon)
      
      
↑nie (z) liście podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) rośliny silnie, długo jedwabiście owłosione
Ranunculus illyricus
Ranunculus illyricus
Ranunculus illyricus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Część korzeni bulwkowato zgrubiała.
Ranunculus illyricus (jaskier iliryjski)
wystepowanie
jaskier illiryjski · syn. Ranunculus illiricus · 491
  Gatunek występujący w południowej i środkowej Europie, w Azji Mniejszej, gdzie występuje na suchych terenach trawiastych, na podłożu kamienistym. U nas tylko jedno stanowisko na kurhanie w otoczeniu pól uprawnych koło Buska Zdroju.
        
        
↑nie (z) rośliny nagie lub owłosione ale nie silnie, długo jedwabiście
        
          
↓nie(z) nasada łodygi bulwkowato zgrubiała
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus (jaskier bulwkowy)
bulwkowate zgrubienie nasady łodygi jest jedyną pewną cechą odróżniającą ten gatunek od jaskra sardyńskiego (Ranunculus sardous)
Ranunculus bulbosus (jaskier bulwkowy)
  Suche łąki, miejsca nasłonecznione, miedze, na glebach piaszczysto-gliniastych i wapiennych.
          
          
↑nie (z) łodyga w nasadzie nie jest cebulowato zgrubiała
          
            
↓nie(z) owocki bardzo liczne na wydłużonym dnie kwiatowym
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki drobne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zabagnione brzegi wód, rowy, mokradła.
            
            
↑nie (z) owocki mniej liczne, owocostan kulisty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Miodniki przykryte zastawką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
              
↓nie(z) owocki długokolczaste
Ranunculus arvensis (jaskier polny)
Ranunculus arvensis (jaskier polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty jasnożółte.
  Chwast, głównie w zbożach, miedze, ugory. Najczęściej na glebach piaszczysto-gliniastych, wapiennych.
              
              
↑nie (z) owocki nie kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
                
↓nie(z) środkowe odcinki liści odziomkowych na ogonkach
                
                  
↓nie(z) z rozłogami
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny płożące się lub podnoszące, z długimi, naziemnymi, korzeniącymi się rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wilgotne łąki, lasy łęgowe, wilgotne rowy, podmokłe miejsca na polach, mokre tereny ruderalne.
                  
                  
↑nie (z) bez rozłogów
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
XL
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny bez rozłogów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wilgotne pola, przydroża, wilgotne pastwiska, trawniki, brzegi rowów, mokradła. Przeważnie na glebach piaszczysto-gliniastych.
                  
                
↑nie (z) środkowe odcinki odziomkowych siedzące lub liście niepodzielone
                
                  
↓nie(z) szypułki kwiatowe podłużnie bruzdowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dno kwiatowe owłosione. Owoce nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                    
↓nie(z) blaszka odziomkowych silnie podzielona
Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Ranunculus polyanthemos
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści odziomkowych 5 (3)-sieczna; odcinki liści głębiej niż do połowy trójdzielne — łatki równowąskie lub lancetowate.
  Jasne zarośla, polany leśne, trawiaste obrzeża lasów, na glebach ciężkich.
                    
                    
↑nie (z) blaszka odziomkowych słabiej podzielona
Ranunculus serpens ssp. nemorosus (jaskier gajowy typowy)
Ranunculus serpens ssp. nemorosus (jaskier gajowy typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści odziomkowych trójdzielna,; odcinek środkowy szerokojajowaty, wcinany najwyżej do połowy a boczne odcinki jeszcze płycej wcinane.
Ranunculus serpens ssp. nemorosus (jaskier gajowy typowy)
wystepowanie
syn. Ranunculus breyninus · Ranunculus nemorosus ssp. nemorosus · 491
  Leśne polany, prześwietlenia, zarośla, obrzeża lasów, w górach hale, murawy, łąki górskie. Najczęściej na glebach zasobnych w próchnicę.
                    
                  
↑nie (z) szypułki gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                    
↓nie(z) owoce omszone, liście odziomkowe niepodzielone, łodygowe podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe zdecydowanie różne od liści łodygowych — liście łodygowe siedzące, dłoniasto podzielone na równowąskie łatki; liście odziomkowe mają blaszkę niepodzieloną, nerkowatą lub podzieloną na szerokie łatki.
  Jest to kompleks wielu drobnych, rozmnażających się apomiktycznie gatunków (podobnie jak w rodzajach mniszek (Taraxacum), przywrotnik (Alchemilla), itd.).

Świetliste lasy liściaste, łąki, skraje lasów, pastwiska.

                    
                    
↑nie (z) owoce nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przynajmniej niższe liście łodygowe mają ogonki. Liście przyziemne i łodygowe niewiele różnią się od siebie, głęboko, dłoniasto podzielone na 3-5 odcinków.
                    
                      
↓nie(z) bardzo niskie
Ranunculus pygmaeus (jaskier karłowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 3-5-klapowe; klapy całobrzegie.
  Tylko po stronie słowackiej w Tatrach w piętrze alpejskim na żwirze granitowym, mylnie podany z Polski.
                      
                      
↑nie (z) rośliny wysokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                      
                        
↓nie(z) dno kwiatowe owłosione
                        
                          
↓nie(z) dno kwiatowe u nasady pręcików owłosione
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłącze owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
wystepowanie
syn. Ranunculus hornschuchii · 491
  Murawy naskalne, na wapieniu, rzadko na granicie. W Tatrach od regla do piętra alpejskiego.
                          
                          
↑nie (z) dno kwiatowe u nasady pręcików nagie
Ranunculus pseudomontanus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłącze nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Ranunculus pseudomontanus (jaskier halny)
wystepowanie
jaskier górski · syn. Ranunculus montanus · 491
  Gatunek wysokogórski, karpacki, w Polsce w Tatrach od 1420 do 2250m n.p.m. Piargi, murawy, wyleżyska, na skałach bezwapiennych. Jeśli na skałach wapiennych to na grubym podłożu kwaśnej próchnicy.
                          
                            
(z) dzióbek owoców 0.5-0.8 mm długości, silnie zagięty
Ranunculus montanus (jaskier górski)
  Góry Europy Środkowej (w szczególności Alpy) i regionu śródziemnomorskiego; z preferencją dla podłoża wapiennego.
                            
                        
↑nie (z) dno kwiatowe nagie
                        
                          
↓nie(z) rośliny odstająco owłosione
Ranunculus lanuginosus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocki 3.5-4.5 mm długości.
  Wilgotne i zacienione miejsca w lasach liściastych, grądach, buczynach i łęgowych
                          
                          
↑nie (z) skąpo, raczej przylegająco owłosione
Ranunculus acer
Ranunculus acris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocki 2.4-3.2 mm długości.
Ranunculus acris (jaskier ostry)
wystepowanie
syn. Ranunculus acer · 491
  Łąki, pastwiska i inne wilgotne trawiaste siedliska. Pospolicie na terenie całego kraju, w górach po piętro kosodrzewiny.
                          
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony