takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rhodiola himalensis (D. Don) S.H. Fu

rozchodnik himalajski
Sedum himalajanum hort. · Sedum himalayanum Wall.
Rhodiola himalensis (rozchodnik himalajski)
var. ishidae; 13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń
Rhodiola himalensis (rozchodnik himalajski)
var. ishidae
Rhodiola himalensis (rozchodnik himalajski)
var. ishidae
Rhodiola himalensis (rozchodnik himalajski)
var. ishidae
Rhodiola himalensis (rozchodnik himalajski)
Rhodiola himalensis (rozchodnik himalajski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.29.js - Rhodiola himalensis (rozchodnik himalajski); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-29
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2