atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss [🔉 *o·i·des]

rzepicha chrzanolistna
Rorippa terrestris (Tausch) Čelak. · Rorippa austriaca × sylvestris
Rorippa Rorippa Rorippa RorippaRoripparzepicha leśna (Rorippa sylvestris)rzepicha lirowata (Rorippa ×prostrata)
wystepowanie
Rorippa austriaca · rzepicha austriacka
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
×
wystepowanie
Rorippa sylvestris · rzepicha leśna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
14.06.2008, Gdów; copyright © by Jerzy Kruk
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
końcowy odcinek liściowy większy od pozostałych, liście z wyraźnymi uszkami
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Rorippa (rzepicha)kl 3953kl 3941

występowanie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210714.1.jmak - Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna); wsch. Niemcy
210714-1
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/ #3