takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss

rzepicha chrzanolistna
Rorippa terrestris (Tausch) Čelak. · Rorippa austriaca × sylvestris
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
14.06.2008, Gdów; copyright © by Jerzy Kruk
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
końcowy odcinek liściowy większy od pozostałych, liście z wyraźnymi uszkami
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)
Rorippa ×armoracioides (rzepicha chrzanolistna)