atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron impeditum Balf. f. et W.W. Sm. [🔉 ro·do·den·dron *]

różanecznik gęsty
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)
06.05.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070429.32.js - Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)
070429-32
leg. Jacek Soboń #6
znalezisko 20220506.194.22 - Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty); Arboretum Wojsławice
220506-194
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #4