atlas-roslin.pl

Lemnoideae

rzęsowate
Lemnaceae
Lemnaceae
porównanie krajowych przedstawicieli rodziny rzęsowate (Lemnoideae); copyright © by Piotr Sikorski XL
  
↓nielistki bez korzeni
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
wystepowanie
syn. Wolffia arrhiza · Wolffia arrhiza · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
↑nie listki z jednym lub kilkoma korzonkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
  
    
↓nielistki z (2) 5 – 21 korzonkami, prawie okrągłe
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
Spirodela polyrhiza (spirodela wielokorzeniowa)
wystepowanie
syn. Spirodela polyrhiza · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie listki z jednym korzonkiem; zwykle dłuższe niż szersze
Lemna trisulca e 1
Lemna gibba
Lemna minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...