atlas-roslin.pl

subFam. Lemnoideae

rzęsowate
Lemnaceae [🔉 lem·na·ce·e]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lemnaceae
porównanie krajowych przedstawicieli rodziny rzęsowate (Lemnoideae); copyright © by Piotr Sikorski XL
  
↓nielistki bez korzeni
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. (wolffia bezkorzeniowa)
wystepowanie
syn. Wolffia arrhiza (L.) Wimm. · Wolffia arrhiza Wimm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  
  
↑nie listki z jednym lub kilkoma korzonkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nielistki z (2) 5-21 korzonkami, prawie okrągłe
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (spirodela wielokorzeniowa)
wystepowanie
syn. Spirodela polyrhiza Schleid. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
    
    
↑nie listki z jednym korzonkiem; zwykle dłuższe niż szersze
Lemna trisulca e 1
Lemna gibba
Lemna minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony