atlas-roslin.pl

Anthemis ruthenica M. Bieb. [🔉an·te·mis *]

rumian ruski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Anthemis ruthenica (rumian ruski)
XL
Anthemis ruthenica (rumian ruski)
Anthemis ruthenica (rumian ruski)
Anthemis ruthenica (rumian ruski)
Anthemis ruthenica (rumian ruski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Anthemis (rumian)kl 8604

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Anthemis ruthenica (rumian ruski)
Anthemis ruthenica (rumian ruski)
Anthemis ruthenica (rumian ruski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anthemis ruthenica (rumian ruski)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: 1869]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
cechy diagnostyczne w kluczu:Anthemis (rumian)kl 8604

wybrane okazy · selected collections

#5
js.070516-1
leg. Jacek Soboń
#7
pkob.180518-1
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.222 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.228 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.667 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.478 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.498 [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.108 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.525 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1961 — Flora URSS. T.26 p.36 [85.26]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.289+286+287 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.153 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.680 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji