użyty we Florze Polski 3 w odniesieniu do R. platanifolius L. [24]

Ranunculus aconitifolius L.

jaskier tojadolistny
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 50-100 cm · kwitnienie: 5-6