efemerofit [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Cardamine chelidonia L.

na stronie — występowanie