efemerofit [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Cardamine chelidonia L.

Cardamine chelidonia
22.05.2014, Biała Głuchołaska k. Przyłęku; copyright © by Arkadiusz Nowak
Cardamine chelidonia
Cardamine chelidonia
XL
Cardamine chelidonia
Cardamine chelidonia
Cardamine chelidonia
Cardamine chelidonia
cechy diagnostyczne w kluczu:Cardamine (rzeżucha)kl 7882

występowanie

Roślina roczna.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja [czas przybycia na teren Polski: 1933]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140522.1.arnw - Cardamine chelidonia; Biała Głuchołaska k. Przyłęku
140522-1
leg. Arkadiusz Nowak
/Biała Głuchołaska k. Przyłęku/ #8