Chenopodium glaucum siewka

rozwój komosy siniej
na stronie — opis · znaleziska
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
siewka
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
siewka
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
liścienie i zaczątek liści 1. pary 3D||
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
siewka
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
liścienie, 1. para liści i zaczątek 2. pary
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
liścienie i liście 1. i 2. pary
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
siewka
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
pokrój

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100000.swB_2.10 - Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
100000-swB_2
leg. Marek Snowarski #35