takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus posnaniensis Sprib.

jeżyna poznańska