takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus posnaniensis Sprib.

jeżyna poznańska
na stronie — występowanie