atlas-roslin.pl

Ranunculus aquatilis s.l.

jaskier wodny s.l., włosienicznik wodny s.l.
Batrachium aquatile s.l. [🔉 ba·tra·chi·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ranunculus aquatilis s.l. (jaskier wodny s.l.)
Ranunculus aquatilis s.l. (jaskier wodny s.l.)
Ranunculus aquatilis s.l. (jaskier wodny s.l.)
Ranunculus aquatilis s.l. (jaskier wodny s.l.)

opis

Forma radians — rośliny wyrastające w miejscach o dużej zmienności poziomu wody, z liśćmi przejściowymi pomiędzy liśćmi pływającymi a liśćmi podwodnymi (nitkowatymi).
Rośliny jednoroczne lub byliny.

space

Zwykle występują podwodne liście nitkowate i liście pływające, rzadziej obecne tylko liście zanurzone.

space

Liście pływające po powierzchni wody i liście powietrzne (u form lądowych) bardzo zmiennej formy, przeważnie w zarysie nerkowate do okrągłych, karbowano-ząbkowano wcinane na różną głębokość, z ogonkiem do 9 cm długości; przylistki jajowate do trójkątnych, przynajmniej w 3/4 przyrośnięte do ogonka.

space

Kwitnienie do maja do sierpnia.

Ranunculus aquatilis (jaskier wodny)
włosienicznik wodny · Batrachium aquatile (L.) Dumort. · Ranunculus heterophyllus Weber · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
włosienicznik tarczowaty · Batrachium floribundum (Bab.) Dumort. · Batrachium peltatum Schrank · Batrachium rhipiphyllum (Bast. ex Bor.) Dumort. · Ranunculus peltatus Fr. · Ranunculus petiveri W.D.J. Koch · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · Czerwonej Lista 2016[311] — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia
liście pływające
Liście pływające zwykle 15-30 mm szerokości, przeważnie głęboko (do 2/3) podzielone, odcinki dłuższe niż szersze, tępo ząbkowane. Kąt wcięcia nasady liścia 0-90°.
Liście pływające zwykle 25-40 mm szerokości, przeważnie podzielone tylko do 1/3, karbowane, odcinki szersze niż dłuższe, płytko karbowane. Kąt wcięcia nasady liścia 70-180°.
średnica góry łodygi
Średnica góry łodygi zwykle 1-2 mm.
Średnica góry łodygi zwykle 2-3 mm.
płatki
Płatki korony przeważnie (5)6-9(10) mm długości.
Płatki korony przeważnie (8)9-17(20) mm długości.
pręciki
Pręcików 14-25.
Pręcików do 40.
niełupki
Niełupki do 1.7 mm długości.
Niełupki 1.7-2.2 mm długości.
szypułka owocu
Szypułka owocu (2)3-4(5) cm i zwykle ±równa długością podpierającemu liściowi (bez różnicy czy podwodny, czy pływający).
Szypułka owocu zwykle ponad 5 cm długości i 1.5-2× dłuższa od podpierającego (zawsze pływającego) liścia.
nektarnik
Obwałowanie otworu nektarnika (w pobliżu nasady płatka) koliste.
Obwałowanie otworu nektarnika (w pobliżu nasady płatka) gruszkowate.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Od 2004r. do 2014r. gatunek znajdował się pod ochroną ścisłą. Obecnie nie znajduje się na liście chronionych.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty na niżu, mniej częsty w wyższych położeniach.

space

Rozwój nowego pokolenia zaczyna sie późnym latem lub jesienią, młode rośliny po przezimowaniu, kwitną i owocują na początku lata.

wymagania i uprawa

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1982 — Flóra Slovenska. III. p.198k [84.3]
  • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.447 [71.1]
  • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.54k [16.4II]
  • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.167k [86.10]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.158k [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.164 [15]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji