takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rhododendron caucasicum Pall.

różanecznik kaukaski

wymagania i uprawa

Wyprowadzono odmiany ozdobne (Caucasicum — Hybridum). Z nich dawniej bardzo popularny ‘Cunningham's White’ pochodzący ze skrzyżowania białokwiatowej odmiany różanecznik pontyjski (Rhododendron ponticum) i różanecznik kaukaski (Rhododendron caucasicum); często używany na podkładki, ale nie najlepszy w tej roli.

grupa odmian mieszańcowych Caucasicum — mieszańce /

Rhododendron ‘Jacksonii’ · rododendron 'Jacksonii'

Rhododendron caucasicum × 'Nobleanum'
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]