atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potamogeton ×bambergensis G. Fisch. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica bamberska
Potamogeton acutifolius × compressus
Potamogeton Potamogeton Potamogeton PotamogetonPotamogetonrdestnica nitkowata (Potamogeton filiformis)rdestnica Gesnacka (Potamogeton ×gessnacensis)
wystepowanie
Potamogeton acutifolius · rdestnica ostrolistna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
×
wystepowanie
Potamogeton compressus · rdestnica ściśniona
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
Potamogeton ×bambergensis (rdestnica bamberska)
copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton ×bambergensis (rdestnica bamberska)
XL
Potamogeton ×bambergensis (rdestnica bamberska)
XL
Potamogeton ×bambergensis (rdestnica bamberska)
XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Mieszaniec rdestnicy ostrolistnej (Potamogeton acutifolius) i rdestnicy ściśnionej (Potamogeton compressus) (Zalewska-Gałosz & Ronikier 2010, Nord. J. Bot. 28, 257 – 261).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.KRA382718_382749.jkr - Potamogeton ×bambergensis (rdestnica bamberska)
KRA382718_382749
leg. J. Zalewska-Gałosz #4