takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus lignicensis FIGERT

jeżyna legnicka
na stronie — występowanie