atlas-roslin.pl

Polygonum [🔉 po·li·go·num]

rdest
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonaceae (rdestowate)kl 3731
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Polygonaceae (rdestowate)kl 3731
↓nie(z) kwiaty w kątach liści pojedynczo lub w kilkukwiatowych skrętkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gatki błoniaste, często srebrzyście białawe, w górze nieregularne, często głęboko postrzępione.
↓nie(z) owoc znacznie dłuższy od okwiatu
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wymarły, dawniej na Helu i w ujściu Świny, na piaskach nadmorskich.
↑nie (z) owoc krótszy od okwiatu, wyjątkowo nieco wystaje
Polygonum arenastrum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolicie na terenach ruderalnych, chwast upraw, piaski nadwodne, namuliska.
↑nie (z) kwiaty w kłosach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gatki przynajmniej początkowo zielne, zielone lub brązowawe, w górze równo lub skośnie ucięte.
↓nie(z) kwiaty w końcowych ulistnionych wiechowatych kwiatostanach (Rubrivena)
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
XL
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
XL
▶ Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner (rdest wielokłosowy)
wystepowanie - Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
syn. Aconogon polystachyum (Wallich ex Meisn.) Haraldson · Rubrivena polystachya (Meisner) Král · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Utrzymujący się na południu Polski, w kilku miejscach dawnej uprawy (bylina ozdobna)
↑nie (z) kłosy pozorne w kątach liści lub końcowe
↓nie(z) pędy nierozgałęzione, zakończone jednym gęstym kłosem pozornym (Bistorta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gatki w górze skośnie ucięte.
↓nie(z) brzeg liścia pofałdowany niepodwinięty
Polygonum bistorta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Polygonum bistorta L. (rdest wężownik)
wystepowanie - Polygonum bistorta (rdest wężownik)
syn. Bistorta major Gray · Bistorta officinalis Delarbre · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wilgotne łąki z wysokim stałym poziomem wody gruntowej, torfowiska i temu podobne stanowiska. Częściej na pogórzu. Preferuje gleby kwaśne.
↑nie (z) brzeg liścia podwinięty
Polygonum viviparum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki dolnych liści nie oskrzydlone w swojej górnej części.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Polygonum viviparum L. (rdest żyworodny)
wystepowanie - Polygonum viviparum (rdest żyworodny)
syn. Bistorta vivipara (L.) Delarbre · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  W Karpatach, na murawach wysokogórskich; na niżu brak.
↑nie (z) łodygi zwykle bogato rozgałęzione, kłosy pozorne liczne (Persicaria)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłody pozorne liczne, w kątach liści i końcowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) rośliny wodne
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Polygonum amphibium L. (rdest ziemnowodny)
wystepowanie - Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
syn. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wody stojące lub wolno płynące.
↑nie (z) rośliny lądowe lub błotne
↓nie(z) kłosy pozorne gęste
↓nie(z) łodygi szczeciniasto owłosione
Polygonum orientale (rdest wschodni)
XL
Polygonum orientale (rdest wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe liście łodygowe duże, do 25 cm długości i 15 cm szerokości, o nasadzie sercowatej lub płytko sercowatej i z ogonkami 2-6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Polygonum orientale L. (rdest wschodni)
syn. Persicaria orientalis (L.) Spach · takson uprawiany[491]
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna. W Europie Środkowej czasem zawleczone na terenach ruderalnych.
↑nie (z) łodyga miękko przylegająco owłosiona lub naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe liście łodygowe mniejsze, blaszka do 5 cm długości i 1.5 cm szerokości, w nasadzie zwykle klinowato zwężona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) byliny z długimi kłączami
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek liściowy przechodzi w gatkę w jej górnej połowie; gatki gęsto odstająco lub przylegająco długo owłosione sztywnymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Polygonum amphibium L. (rdest ziemnowodny)
wystepowanie - Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
syn. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) rośliny roczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek liściowy przechodzi w gatkę w jej dolnej połowie; gatki nagie lub przylegająco, miękko, krótko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) okwiat nieogruczolony
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gatki owłosione, na brzegu z długimi rzęskami (1-2 mm długości).
▶ Polygonum persicaria L. (rdest plamisty)
wystepowanie - Polygonum persicaria (rdest plamisty)
syn. Persicaria maculata (Rafin.) S.F. Gray · Persicaria maculosa Gray · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) okwiat ogruczolony
Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium (rdest szczawiolistny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gatki na powierzchni nagie lub z pojedynczymi włoskami, rzadziej rzadko omszone; ich krawędź naga lub z bardzo krótkimi rzęskami (do 0.8 mm długości).
▶ Polygonum lapathifolium agg. L. (rdest szczawiolistny)
wystepowanie - Polygonum lapathifolium agg. (rdest szczawiolistny)
syn. Persicaria lapathifolia agg. (L.) S.F. Gray · Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) kłosy pozorne rzadkie, przerywane
↓nie(z) liście palące w smaku
Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okwiat (zwłaszcza na owocach) z wyraźnymi brązowawymi licznymi gruczołkami; kwiaty (3) 4-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Polygonum hydropiper L. (rdest ostrogorzki)
wystepowanie - Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
syn. Persicaria hydropiper (L.) Spach · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  W miejscach wilgotnych, bez innej roślinności, brzegi wód, także silnie zanieczyszczonych, mokre przydroża i rowy, przy drogach leśnych, jako chwast na wilgotnych polach, głównie w uprawach okopowych
↑nie (z) liście łagodne w smaku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okwiat nagi lub z nielicznymi gruczołkami; kwiaty zwykle 5-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście wąskie, 4-8mm
Polygonum minus (rdest mniejszy)
Polygonum minus (rdest mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce 1.5-2 (2.3) mm długości, najczęściej dwubocznie spłaszczone soczewkowate, rzadziej trójboczne.
▶ Polygonum minus Huds. (rdest mniejszy)
wystepowanie - Polygonum minus (rdest mniejszy)
syn. Persicaria minor (Hudson) Opiz · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Naga ziemia w miejscach wilgotnych, rowy, brzegi wód, wilgotne przydroża, dno stawów ze spuszczoną wodą itp. Na glebach różnego rodzaju z preferencją dla kwaśnych i żyznych.
↑nie (z) liście szersze, 10-15mm
Polygonum mite (rdest łagodny)
XL
Polygonum mite (rdest łagodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce 2.5-3 mm długości, trójboczne, rzadziej dwubocznie spłaszczone.
▶ Polygonum mite Schrank (rdest łagodny)
wystepowanie - Polygonum mite (rdest łagodny)
rdest wielkokwiatowy · syn. Persicaria mitis (Schrank) Assenov · Persicaria mitis (Schrank) Holub · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Naga ziemia w miejscach wilgotnych, rowy, brzegi wód, wilgotne przydroża, rzadko na stanowiskach ruderalnych lub jako chwast okopowych. Preferuje gleby ciężkie, unika zasobnych w azot.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonaceae (rdestowate)kl 3731

Polygonum nepalense Meisn.
rdest nepalski

Persicaria nepalensis (Meisn.) H. Gross · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
Polygonum nepalense
wystepowanie - Polygonum nepalense (rdest nepalski)
Gatunek nowy dla flory Polski (i Karpat). Znaleziony po raz pierwszy w 2011r. w okolicach Baligrodu. Występuje tam jako chwast na niedużym śródleśnym polu (uprawy przynętowe dla zwierzyny) i prawdopodobnie rozprzestrzeniający się stamtąd na mało używane drogi leśne.

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonaceae (rdestowate)kl 3731
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.340+311 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.118 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.236 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.91 [3]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.127 [9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.108 [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.132 [11]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.60+54 [80]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.316 [20]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.170 [12]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.101+136 [86.9]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.594 [85.5]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.400 [38]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.91 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.128 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Bartoszek W., Urbisz A., Tokarska-Guzik B., 2006 — Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner in Poland: status, distribution, habitats [220]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Kowalczyk T, Pliszko A., Drobniak Sz.M., 2014 — Persicaria nepalensis (Polygonaceae) a new potentially invasive antrophophyte in the polish flora [200]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji