atlas-roslin.pl

Polygonum [🔉 po·li·go·num]

rdest
  
↓nie(z) kwiaty w kątach liści pojedynczo lub w kilkukwiatowych skrętkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Gatki błoniaste, często srebrzyście białawe, w górze nieregularne, często głęboko postrzępione.
  
    
↓nie(z) owoc znacznie dłuższy od okwiatu
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
takson wymarły na terenie Polski
  Wymarły, dawniej na Helu i w ujściu Świny, na piaskach nadmorskich.
    
    
↑nie (z) owoc krótszy od okwiatu, wyjątkowo nieco wystaje
Polygonum arenastrum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na terenach ruderalnych, chwast upraw, piaski nadwodne, namuliska.
    
  
↑nie (z) kwiaty w kłosach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Gatki przynajmniej początkowo zielne, zielone lub brązowawe, w górze równo lub skośnie ucięte.
  
    
↓nie(z) kwiaty w końcowych ulistnionych wiechowatych kwiatostanach (Rubrivena)
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
XL
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
XL
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
wystepowanie
syn. Aconogon polystachyum · Rubrivena polystachya · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Utrzymujący się na południu Polski, w kilku miejscach dawnej uprawy (bylina ozdobna)
    
    
↑nie (z) kłosy pozorne w kątach liści lub końcowe
    
      
↓nie(z) pędy nierozgałęzione, zakończone jednym gęstym kłosem pozornym (Bistorta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Gatki w górze skośnie ucięte.
      
        
↓nie(z) brzeg liścia pofałdowany niepodwinięty
Polygonum bistorta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Ogonki liściowe oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczn ...
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
wystepowanie
syn. Bistorta major · Bistorta officinalis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki z wysokim stałym poziomem wody gruntowej, torfowiska i temu podobne stanowiska. Częściej na pogórzu. Preferuje gleby kwaśne.
        
        
↑nie (z) brzeg liścia podwinięty
Polygonum viviparum
· ta cecha diagnostyczna ...
· Ogonki dolnych liści nie oskrzydlone w swojej górnej części.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Polygonum viviparum (rdest żyworodny)
wystepowanie
syn. Bistorta vivipara · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Karpatach, na murawach wysokogórskich; na niżu brak.
        
      
↑nie (z) łodygi zwykle bogato rozgałęzione, kłosy pozorne liczne (Persicaria)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Kłody pozorne liczne, w kątach liści i końcowe.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
      
        
↓nie(z) rośliny wodne
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
wystepowanie
syn. Persicaria amphibia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące lub wolno płynące.
        
        
↑nie (z) rośliny lądowe lub błotne
        
          
↓nie(z) kłosy pozorne gęste
          
            
↓nie(z) łodygi szczeciniasto owłosione
Polygonum orientale (rdest wschodni)
XL
Polygonum orientale (rdest wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Środkowe liście łodygowe duże, do 25 cm długości i 15 cm szerokości, o nasadzie sercowatej lub płytko sercowatej i z ogonkami 2 – 6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Polygonum orientale (rdest wschodni)
syn. Persicaria orientalis · takson uprawiany
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna. W Europie Środkowej czasem zawleczone na terenach ruderalnych.
            
            
↑nie (z) łodyga miękko przylegająco owłosiona lub naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Środkowe liście łodygowe mniejsze, blaszka do 5 cm długości i 1.5 cm szerokości, w nasadzie zwykle klinowato zwężona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
            
              
↓nie(z) byliny z długimi kłączami
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Ogonek liściowy przechodzi w gatkę w jej górnej połowie; gatki gęsto odstająco lub przylegająco długo owłosione sztywnymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
wystepowanie
syn. Persicaria amphibia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
↑nie (z) rośliny roczne
· ta cecha diag ...
· Ogonek liściowy przechodzi w gatkę w jej dolnej połowie; gatki nagie lub przylegająco, miękko, krótko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
              
                
↓nie(z) okwiat nieogruczolony
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Gatki owłosione, na brzegu z długimi rzęskami (1 – 2 mm długości).
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
wystepowanie
syn. Persicaria maculata · Persicaria maculosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
↑nie (z) okwiat ogruczolony
Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium (rdest szczawiolistny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Gatki na powierzchni nagie lub z pojedynczymi włoskami, rzadziej rzadko omszone; ich krawędź naga lub z bardzo krótkimi rzęskami (do 0.8 mm długości).
Polygonum lapathifolium agg. (rdest szczawiolistny)
wystepowanie
syn. Persicaria lapathifolia · Persicaria lapathifolia agg. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
          
↑nie (z) kłosy pozorne rzadkie, przerywane
          
            
↓nie(z) liście palące w smaku
Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
XL
· ta cecha diagnostycz ...
· Okwiat (zwłaszcza na owocach) z wyraźnymi brązowawymi licznymi gruczołkami; kwiaty (3) 4-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
wystepowanie
syn. Persicaria hydropiper · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W miejscach wilgotnych, bez innej roślinności, brzegi wód, także silnie zanieczyszczonych, mokre przydroża i rowy, przy drogach leśnych, jako chwast na wilgotnych polach, głównie w uprawach okopowych
            
            
↑nie (z) liście łagodne w smaku
· ta cecha diagnostyczn ...
· Okwiat nagi lub z nielicznymi gruczołkami; kwiaty zwykle 5-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha dia ...
            
              
↓nie(z) liście wąskie, 4 – 8mm
Polygonum minus (rdest mniejszy)
Polygonum minus (rdest mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Owoce 1.5 – 2 (2.3) mm długości, najczęściej dwubocznie spłaszczone soczewkowate, rzadziej trójboczne.
Polygonum minus (rdest mniejszy)
wystepowanie
syn. Persicaria minor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Naga ziemia w miejscach wilgotnych, rowy, brzegi wód, wilgotne przydroża, dno stawów ze spuszczoną wodą itp. Na glebach różnego rodzaju z preferencją dla kwaśnych i żyznych.
              
              
↑nie (z) liście szersze, 10 – 15mm
Polygonum mite (rdest łagodny)
XL
Polygonum mite (rdest łagodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Owoce 2.5 – 3 mm długości, trójboczne, rzadziej dwubocznie spłaszczone.
Polygonum mite (rdest łagodny)
wystepowanie
rdest wielkokwiatowy · syn. Persicaria mitis · Persicaria mitis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Naga ziemia w miejscach wilgotnych, rowy, brzegi wód, wilgotne przydroża, rzadko na stanowiskach ruderalnych lub jako chwast okopowych. Preferuje gleby ciężkie, unika zasobnych w azot.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Polygonum nepalense · rdest nepalski

Persicaria nepalensis
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
rdest nepalski (Polygonum nepalense)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek nowy dla flory Polski (i Karpat). Znaleziony po raz pierwszy w 2011r. w okolicach Baligrodu. Występuje tam jako chwast na niedużym śródleśnym polu (uprawy przynętowe dla zwierzyny) i prawdopodobnie rozprzestrzeniający się stamtąd na mało używane drogi leśne.

space